TAIMI Bloggaa

Terveydenhuollon ja politiikan eri tahot ovat esittäneet huolenaiheita luontaishoitoalan turvallisuudesta ja harhaanjohtavasta markkinoinnista sekä ehdottaneet rajoituksia luontaishoitojen käytölle. Kattavaa tutkimusnäyttöä haitoista, joiden perusteella luontaishoitajien toimintaa pitäisi rajoittaa Suomessa ei ole, eivätkä ehdotetut rajoitukset...

Johdantoa
Detox-termiä on kritisoitu sillä perusteella, että se on koettu epämääräiseksi eikä asiayhteyksissä useinkaan kerrota mitä detox-termillä on tarkoitettu. Detoxilla voidaan esimerkiksi tarkoittaa"kuonan" poistamista suolistosta suolistohuuhtelun avulla. Suolihuuhtelulla voidaan toki saada apua ummetukseen, mutta toistuva suolistohuuhtelu...

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim laatii lääkäreille kansallisia ohjeita siitä kuinka eri sairauksia tulee hoitaa; ohjeet perustuvat tieteelliseen näyttöön. Suosituksia päivitetään aika ajoin, kun uutta pätevää tietoa kertyy. "Nyt olisi aika päivittää sydäntautien hoitosuositukset niin, että ravintolisät otettaisiin mukaan", toteaa tohtori Matti...

Helsingin yliopisto on vuodesta 1992 saakka järjestänyt luontaistuotealan täydennyskoulutusta. Opettajina toimivat farmakognosian ja lääketieteen asiantuntijat ja tieto vastaa viimeisintä alan tieteellistä näyttöä. Koulutus on korkein luontaistuotealan ammatillinen koulutus ja se johtaa fytonomi-ammattinimikkeeseen. Opiskelu antaa laajat tiedot eri...