TAIMI bloggaa ja tiedottaa

Useat täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen järjestöt ovat tekemässä yhteistä kantelua Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) toiminnasta. Kantelu koskee Tukesin uskomushoito-termin käyttämistä viranomaisviestinnässä. Tukes käyttää "vaihtoehto- ja uskomushoito"-ilmaisua kuvaamaan täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen toimijoiden...

Vuosi 2022 on ollut tapahtumarikas ja tulee jäämään monesta näkökulmasta historiaan. Terveystuotealan näkökulmasta vuosi 2022 nosti esiin monia mielenkiintoisia terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä teemoja.

Fytonomi-koulutusinfo tallenne
Koulutusinfossa saat tietoa fytonomiksi valmistumisesta, Helsingin yliopiston HY+:n syksyn luontaistuotealan täydennyskoulutuksesta ja tapaat fytonomi-koulutuksen opettajia.

Terveystuotealan korkeimmin koulutettujen ammattilaisten eli fytonomien juuret ulottuvat 1990- luvun alkuun, kun katsottiin, että luontaistuotekauppojen ammattitaitoa tulisi kehittää entistä pidemmälle. Alan ammatillista koulutusta oli järjestetty jo 1970-luvulta lähtien professori Toivo Rautavaaran aloitteesta ja kannustuksesta. Vuonna 1980...

Helsingin yliopisto sekä Helsingin yliopiston täydennyskoulutusyhtiö HY+ järjestävät fytonomi-koulutuksen yhteistyössä Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton TAIMI koulutus Oy:n kanssa. Fytonomi-koulutusta on järjestetty Helsingin yliopistossa kohta 30 vuotta ja Suomeen on valmistunut yli 300 fytonomia. Fytonomeista suuri osa työskentelee...

Helsingin yliopisto sekä Helsingin yliopiston täydennyskoulutusyhtiö HY+ järjestävät fytonomi-koulutuksen yhteistyössä Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton TAIMI koulutus Oy:n kanssa.