TAIMI opettajat ja kouluttajat

Susanna Tiainen on funktionaalisen ravitsemuksen asiantuntija ja hän toimii kouluttajana Taimi Luontais- ja terveystuotealan jatkokoulutuksen syventävissä moduuleissa. Susanna on yksi koulutuksen alkuluentopäivien luennoitsijoista ja hänen aihealueena on Ravintofysiologia, Vatsa ja suolisto.

Susanna on toiminut yrittäjänä ravitsemuksen parissa vuodesta 2006 lähtien ja hän keskittyy nykyään asiakastyössä erityisesti siihen, miten vatsan ja suoliston hyvinvointia voidaan edistää ravitsemuksen ja elämäntapatekijöiden avulla.

Susannalla on yksityisvastaanotto ja lisäksi hän kouluttaa sekä luennoi säännöllisesti.

Susanna on kouluttautunut monipuolisesti sekä Suomessa että ulkomailla. Funktionaalista ravitsemusta Susanna on opiskellut sekä The Institute for Functional Medicinen (IFM) että The Integrative and Functional Nutrition Academyn (IFNA) koulutuksissa, joissa painotetaan mm. ihmisen biokemiallista ja fysiologista yksilöllisyyttä, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä sairauksien ennaltaehkäisyä. Susanna työ ravitsemuksen parissa perustuu näiden koulutusten periaatteille. Susanna on suorittanut myös luontaistuotealan ammatillisen perus- ja jatkokoulutuksen ja hän valmistui fytonomiksi vuonna 2003. Löydät Susannasta lisätietoja hänen kotisivuiltaan www.susannatiainen.fi

Sami Nuora on perinteisten luonnonlääkintäjärjestelmien intohimoinen tutkija, fytonomi, ayurvedakonsultti ja tunnetun adaptogeenit.com (elontieto. com) sivuston perustaja. Sami on toiminut useita vuosia ravintolisäterapian kouluttajana ja tuoteasiantuntijana monille eri ravintolisäsarjoille. 

Sami on taustaltaan viestinnän ammattilainen, mikä välittyy hänen innostavassa ja luovassa tavassaan opettaa ja käsitellä luonnonlääkintään liittyviä aihepiirejä helposti ymmärrettävällä tavalla.


Outi Häkkiselle kasvilääkintä ja terveyden edistäminen ovat olleet sydämenasioita jo toistakymmentä vuotta. Hänellä on vuosien kokemus ravintolisien käytöstä asiakastyössä. Ayurveda-opintojen myötä vastaanottotyö ja kouluttaminen ovat painottuneet entistä enemmän ennaltaehkäisevän elämäntapaohjauksen suuntaan.

Outi toimii Taimi-koulutuksessa paitsi kouluttajana myös tuoteasiantunijana sekä koordinoi yhdessä Helena Mykrän ja Mika Rönkön kanssa kurssien sisältöjä.

Fytonomikoulutus Helsingin yliopiston opettajat ja kouluttajat

Tapani Lahti
Tapani Lahti

Yvonne Holm, koulutuksen johtaja
Yvonne Holm työskentelee Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnassa yliopiston lehtorina. Sivutyönään hän toimii paljon koulutus- ja asiantuntijatehtävissä. Yvonne on laillistettu proviisori ja farmasian tohtori. Yvonne on kirjoittanut yhdessä prof. Raimo Hiltusen kanssa useita kirjoja, mm. Lääkkeitä luonnosta, Farmakognosia - Farmaseuttinen biologia sekä Eteeriset öljyt ja niiden lääkinnällinen käyttö.
Riitta Piilo
Riitta Piilo toimii peruslääketieteen luennoitsijana aihealueinaan anatomia, fysiologia ja patologia. Omassa osiossaan Riitta painottaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa sairauksia, niiden etiologiaa, hoitoa ja kuntoutumista arvioitaessa. Riitta on suorittanut lääkärin tutkinnon Saksassa ja saanut Saksan Lääkärikamarin myöntämän Luontaislääketieteen erityispätevyyden v. 1998 (Zusatzbezeichnung fuer Naturheilverfahren). Riitta on toiminut lääkärinä sekä Saksassa, Suomessa että Kanadassa.
Tapani Lahti
Tapani Lahdella on yli kolmenkymmenen vuoden kokemus fytoterapeuttina, luontaistuotealan kouluttajana sekä rohdosvalmisteiden ja ravintolisien tuotekehityksestä vastaavana johtajana ja vastaavien ulkomaisten työryhmien koordinaattorina. Tapani omaa vahvan tietämyksen luontaistuotealasta ja sen historiasta Suomessa, sillä hän on ollut mukana rakentamassa luontaistuotteiden toimijaverkostoa jo vuodesta 1982 ja auttanut alkuun useita luontaistuotealan yrityksiä.