Fytonomi

Luontaistuotealan täydennyskoulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa alalle osaajia, joilla on tarjota asiakkaille tutkimukseen pohjautuvaa tietoa sovellettuna käytännön tilanteisiin ja jotka näin voivat auttaa asiakasta perehtymään itsehoidon mahdollisuuksiin. Koulutus antaa laajat tiedot eri ravintoaineiden ja rohdosten vaikutuksista ja niiden oikeasta käytöstä terveydenhoidossa.

Koulutus järjestetään yhteistyössä Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton TAIMI koulutus Oy:n kanssa.

Helsingin yliopiston (HY+) Luontaistuotealan erikoistumisohjelman (25 op) ja TAIMI koulutus Oy:n Luontaistuotealan peruskoulutuksen, TAIMI syventävien opintojen, Terveystuoteneuvoja-seminaarin eli kaikki osiot suoritettua oikeuttaa alalla arvostetun fytonomi-nimikkeen käyttöön.

Koulutukseen voivat osallistua myös alasta kiinnostuneet ja suorittaa opinnot ilman fytonomi-nimikettä.

Koulutuskokonaisuus rakentuu luentoja ja ryhmätöitä sisältävästä monimuoto-opetuksesta, välijaksojen itsenäisestä työskentelystä kirjallisuuden ja tehtävien parissa sekä lopputyöstä. Välijaksojen tehtävien tarkoituksena on auttaa opiskelijoita soveltamaan opiskeltuja asioita ja liittämään ne käytännön työssä eteen tuleviin kysymyksiin. Lopputyö tarjoaa mahdollisuuden tutustua syvällisemmin johonkin teemaan ja siitä tehtyyn tutkimukseen. Koko työskentelyn tukena toimii verkko-oppimisympäristö.

Terveys- ja luontaistuotealan osaaja, opiskele alan huipulle!

Helsingin yliopiston (HY+) järjestämä viimeisin luontaistuotealan täydennyskoulutus, ns. fytonomikoulutus (järjestysnmeroltaan 12.) alkoi syksyllä 2019.  

Fytonomi-täydennyskoulutukseen voivat osallistua myös alasta kiinnostuneet ja suorittaa opinnot ilman fytonomi-nimikettä. Viimeisimmät Fytonomit valmistuivat Helsingin yliopistossa, tutkimusseminaarissa 26.9.2020

Seuraava Fytonomi-koulutus on suunnitteilla vuodelle 2022 tai aloitamme jo aiemmin, jos saamme ryhmän täyteen.
Alustavat koulutuspäivät ovat: 16.-17.9.2022, 11.-12.11.2022 ja 13.-14.1.2023, 10.-11.3.2023, 19.-20.5.2023, muutokset vielä mahdollisia.

Lisätietoja:

TAIMI-koulutus Oy:
Helena Pirttiniemi, toimitusjohtaja, p. 040 187 6416, helena.pirttiniemi@taimikoulutus.fi

Helsingin yliopisto:

Sanna Konttinen, asiakkuuspäällikkö, p. 050 477 3098
sanna.konttinen@hyplus.fi 

Fytonomi-opinnot 

Sisältö ja rakenne
Koulutuksen sisältöalueita ovat ihmisen fysiologia, anatomia ja patologia sekä farmakognosia eli rohdosoppi ja fytoterapia. Tärkeimpinä teemoina mm.

Farmakognosia ja fytoterapia:
Farmakognosian peruskäsitteet
Primäärimetaboliitit: proteiinit, lipidit ja hiidihydraatit
Farmakognosian ja fytoterapian määrittelyä
Rohdoksilla tehtävät tutkimukset
Johdanto nykyaikaiseen fytoterapiaan
Rohdosten vaikutusten perusteet
Yksittäiset rohdokset ja rohdosyhdistelmät
Fytoterapeuttisten rohdosten valmistus-, annostelu- ja käyttöperiaatteet
Moderni fytoterapia
Ihmisen fysiologia ja anatomia:
Soluvaurioiden syyt
Sydämen rakenne ja toiminta
Sydän ja verenkierto, veren tärkeimmät tehtävät
Verenpaine, sen säätelymekanismit, verenpainetauti ja sen komplikaatiot
Metabolinen oireyhtymä
Diabetes ja sen patofysiologia
Diabeteksen ja verenpainetaudin kerrannaisvaikutukset

Koulutuksen laajuus on 25 op ja se koostuu seuraavasti:

  • Moninuoto-opetus 7 op (10 lähi- ja etäopetuspäivää)
  • Ryhmä- , etä-, ja yksilölliset tehtävät 9 op
  • Lopputyö 6 op
  • Seminaari 3 op
  • Koulutuksen hinta ollut vuonna 2019 viime toteutuksessa Suomen Terveystuotekauppiaiden liiton jäsenille 3 596 euroa ( 2900 euroa + alv  ja ei-jäsenille 4 092 euroa (3300 euroa + alv). Laskutus kolmessa erässä.

    Seuraava koulutus suunnitteilla syksylle 2022, ilmoittaudu heti mukaan, sillä voimme käynnistää koulutuksen jo aiemmin, jos saamme ryhmään riittävästi osallistujia.

Kouluttajat

Yvonne Holm, koulutuksen johtaja

Yvonne Holm työskentelee Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnassa yliopiston lehtorina. Sivutyönään hän toimii paljon koulutus- ja asiantuntijatehtävissä. Yvonne on laillistettu proviisori ja farmasian tohtori. Yvonne on kirjoittanut yhdessä prof. Raimo Hiltusen kanssa useita kirjoja, mm. Lääkkeitä luonnosta, Farmakognosia - Farmaseuttinen biologia sekä Eteeriset öljyt ja niiden lääkinnällinen käyttö.

Riitta Piilo
Riitta Piilo toimii peruslääketieteen luennoitsijana aihealueinaan anatomia, fysiologia ja patologia. Omassa osiossaan Riitta painottaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa sairauksia, niiden etiologiaa, hoitoa ja kuntoutumista arvioitaessa. Riitta on suorittanut lääkärin tutkinnon Saksassa ja saanut Saksan Lääkärikamarin myöntämän Luontaislääketieteen erityispätevyyden v. 1998 (Zusatzbezeichnung fuer Naturheilverfahren). Riitta on toiminut lääkärinä sekä Saksassa, Suomessa että Kanadassa.

Tapani Lahti
Tapani Lahdella on yli kolmenkymmenen vuoden kokemus fytoterapeuttina, luontaistuotealan kouluttajana sekä rohdosvalmisteiden ja ravintolisien tuotekehityksestä vastaavana johtajana ja vastaavien ulkomaisten työryhmien koordinaattorina. Tapani omaa vahvan tietämyksen luontaistuotealasta ja sen historiasta Suomessa, sillä hän on ollut mukana rakentamassa luontaistuotteiden toimijaverkostoa jo vuodesta 1982 ja auttanut alkuun useita luontaistuotealan yrityksiä.

Fytonomi opiskelijat 2019
Fytonomi opiskelijat 2019

© 2021 TAIMI-koulutus