Fytonomiksi pätevöityminen

Luontaistuotealan täydennyskoulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa alalle osaajia, joilla on tarjota asiakkaille tutkimukseen pohjautuvaa tietoa sovellettuna käytännön tilanteisiin ja jotka näin voivat auttaa asiakasta perehtymään itsehoidon mahdollisuuksiin. Koulutus antaa laajat tiedot eri ravintoaineiden ja rohdosten vaikutuksista ja niiden oikeasta käytöstä terveydenhoidossa.

Koulutus järjestetään yhteistyössä Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton ja TAIMI koulutus Oy:n kanssa.

Helsingin yliopiston (HY+) Luontaistuotealan erikoistumisohjelman (25 op) ja TAIMI koulutus Oy:n verkkokoulutukset Luontaistuotealan peruskoulutuksen (8kk/12op), TAIMI syventävien opintojen (8kk/14op), Terveystuoteneuvoja-seminaarin (2pv) eli kaikki TAIMI osiot suoritettua oikeuttaa alalla arvostetun fytonomi-nimikkeen käyttöön.

Ajankohta

18.11.2022-16.9.2023 Paikka Lähi- ja verkko-opetus: Lähiopetusjaksot, Helsinki

Opintojen rakenteesta esittely :

Fytonomi-koulutusinfo tallenne 14.6.2022 kesto noin 33min.Terveys- ja luontaistuotealan osaaja, opiskele alan huipulle!

Helsingin yliopiston (HY+) järjestämä viimeisin luontaistuotealan täydennyskoulutus, ns. fytonomikoulutus (järjestysnmeroltaan 12.) alkoi syksyllä 2019.  

Fytonomi-täydennyskoulutukseen voivat osallistua myös alasta kiinnostuneet ja suorittaa opinnot ilman fytonomi-nimikettä. Viimeisimmät Fytonomit valmistuivat Helsingin yliopistossa, tutkimusseminaarissa 26.9.2020.

Seuraava Fytonomi-koulutus alkaa syksyllä 2022.
Koulutuspäivät ovat: 18.-19.11.2022 ja 13.-14.1.2023, 10.-11.3.2023, 19.-20.5.2023, 15.-16.9.2023, pidätämme oikeuden muutoksiin. lmoittaudu koulutukseen tältä sivulta

Lisätietoja:

TAIMI-koulutus Oy:
Helena Pirttiniemi, toimitusjohtaja, p. 040 187 6416, helena.pirttiniemi@taimikoulutus.fi

Helsingin yliopisto:

Sanna Konttinen, asiakkuuspäällikkö
+358 50 4773098
sanna.konttinen@hyplus.fi 

Fytonomi-opinnot, TAIMI ja Helsingin yliopisto 

Sisältö ja rakenne

Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+:n Luontaistuotealan täydennyskoulutusohjelma (25 op) ja TAIMI-koulutus Oy:n Tervetystuoteneuvoja koulutus (TAIMI peruskurssi 8kk, TAIMI syventävät eli luonnonmukaisen terveydenhoidon kurssi 8kk, Terveystuoteneuvoja-seminaari 2pv) yhdessä suoritettuna oikeuttavat fytonomi-nimikkeen käyttöön.

Yliopiston koulutukseen voivat osallistua myös alasta kiinnostuneet ja suorittaa opinnot ilman fytonomi-nimikettä.

Helsingin yliopiston koulutuskokonaisuus rakentuu luentoja ja ryhmätöitä sisältävästä lähi- ja etäopetuksesta, välijaksojen itsenäisestä työskentelystä kirjallisuuden ja tehtävien parissa sekä lopputyöstä. Välijaksojen tehtävien tarkoituksena on auttaa opiskelijoita soveltamaan opiskeltuja asioita ja liittämään ne käytännön työssä eteen tuleviin kysymyksiin. Lopputyö tarjoaa mahdollisuuden tutustua syvällisemmin johonkin teemaan ja siitä tehtyyn tutkimukseen. Koko työskentelyn tukena toimii verkko-oppimisympäristö.

SISÄLTÖ JA RAKENNE

Koulutuksen sisältöalueita ovat ihmisen fysiologia, anatomia ja patologia sekä farmakognosia eli rohdosoppi ja fytoterapia. Alla on listattuna koulutuksen tärkeimpiä teemoja.

Farmakognosia ja fytoterapia:

 • Farmakognosian peruskäsitteet
 • Primäärimetaboliitit: proteiinit, lipidit ja hiilihydraatit
 • Farmakognosian ja fytoterapian määrittelyä
 • Rohdoksilla tehtävät tutkimukset
 • Johdanto nykyaikaiseen fytoterapiaan
 • Rohdosten vaikutusten perusteet
 • Yksittäiset rohdokset ja rohdosyhdistelmät
 • Fytoterapeuttisten rohdosten valmistus-, annostelu- ja käyttöperiaatteet
 • Moderni fytoterapia

Ihmisen fysiologia ja anatomia:

 • Soluvaurioiden syyt
 • Sydämen rakenne ja toiminta
 • Sydän ja verenkierto, veren tärkeimmät tehtävät
 • Verenpaine, sen säätelymekanismit, verenpainetauti ja sen komplikaatiot
 • Metabolinen oireyhtymä
 • Diabetes ja sen patofysiologia
 • Diabeteksen ja verenpainetaudin kerrannaisvaikutukset

Koulutuksen laajuus on 25 op ja se koostuu seuraavasti:

 • Lähiopetus ja kirjallinen kuulustelu, 7 op (6 lähiopetuspäivää)
 • Ryhmä- ja yksilölliset tehtävät, 9 op
 • Lopputyö, 6 op
 • Seminaari, 3 op
 • Koulutuksen ennakkotehtävänä osallistujan tulee pohtia, mistä aiheesta kirjoittaa oman lopputyönsä.Lähi- ja etäopetusjaksot:
 • 1. jakso 18.-19.11.2022, lähiopetus Yvonne Holm, Riitta Piilo
 • 2. jakso 13.-14.1.2023, etäopetus Yvonne Holm, Tapani Lahti
 • 3. jakso 10.-11.3.2023, lähiopetus Riitta Piilo
 • 4. jakso 19.-20.5.2023, etäopetus Yvonne Holm, Tapani 
 • 5. jakso 15.-16.9.2023, lähiopetus Yvonne Holm, Riitta Piilo, Tapani Lahti
 • Koulutuksen hinta on Suomen Terveystuotekauppiaiden liiton jäsenille (3000 euroa + alv 24% ) 3720€ ja ei-jäsenille (3400 euroa + alv 24% ) 4216€. Hinta laskutetaan kolmessa erässä.
  Seuraava koulutus suunnitteilla syksylle 2022, ilmoittaudu heti mukaan, sillä voimme käynnistää koulutuksen jo aiemmin, jos saamme ryhmään riittävästi osallistujia.

Kouluttajat

Koulutuksen johtaja Yvonne Holm työskentelee Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnassa yliopiston lehtorina. Sivutyönään hän toimii paljon koulutus- ja asiantuntijatehtävissä. Holm on laillistettu proviisori ja farmasian tohtori, ja hän on kirjoittanut yhdessä prof. Raimo Hiltusen kanssa useita kirjoja, kuten Lääkkeitä luonnosta, Farmakognosia - Farmaseuttinen biologia ja Eteeriset öljyt ja niiden lääkinnällinen käyttö.

Riitta Piilo toimii peruslääketieteen luennoitsijana aihealueinaan anatomia, fysiologia ja patologia. Omassa osiossaan hän painottaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa sairauksia, niiden etiologiaa, hoitoa ja kuntoutumista arvioitaessa. Piilo on suorittanut lääkärin tutkinnon Saksassa ja saanut Saksan Lääkärikamarin myöntämän luontaislääketieteen erityispätevyyden v. 1998 (Zusatzbezeichnung fuer Naturheilverfahren). Piilo on toiminut lääkärinä sekä Saksassa, Suomessa että Kanadassa.

Tapani Lahdella on yli kolmenkymmenen vuoden kokemus fytoterapeuttina, luontaistuotealan kouluttajana sekä rohdosvalmisteiden ja ravintolisien tuotekehityksestä vastaavana johtajana ja vastaavien ulkomaisten työryhmien koordinaattorina. Hän omaa vahvan tietämyksen luontaistuotealasta ja sen historiasta Suomessa, sillä hän on ollut mukana rakentamassa luontaistuotteiden toimijaverkostoa jo vuodesta 1982 ja auttanut alkuun useita luontaistuotealan yrityksiä.

Fytonomi opiskelijat 2019
Fytonomi opiskelijat 2019

© 2022 TAIMI-koulutus