Fytonomiksi pätevöityminen

Terveys- ja luontaistuotealan osaaja, opiskele alan huipulle!

TAIMI perusteet + TAIMI syventävät+ TAIMI seminaari + Helsingin yliopiston 12.4.2024 alkava kokonaisuus KAIKKI YHDESSÄ SUORITETTUNA ja saat arvostetun Fytonomi-nimikkeen!

Kaikki osiot ovat myös opiskeltavissa erikseen, voit alkaa pikku hiljaa koota fytonomi-nimikkeen kokonaisuuteen tarvittavat opinnot. Hyväksiluettavuutta - jos sinulla on jo esim. lääketieteen perusteet 14op, niin ne luetaan hyväksi TAIMI-opintojen osuudesta!


Koulutusinfossa saat tietoa fytonomi luontaistuotealan täydennyskoulutusohjelmasta, HY+:n luontaistuotealan täydennyskoulutuksesta ja tapaat fytonomi-koulutuksen opettajia.
Koulutusinfossa saat tietoa fytonomi luontaistuotealan täydennyskoulutusohjelmasta, HY+:n luontaistuotealan täydennyskoulutuksesta ja tapaat fytonomi-koulutuksen opettajia.Luontaistuotealan täydennyskoulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa alalle osaajia, joilla on tarjota asiakkaille tutkimukseen pohjautuvaa tietoa sovellettuna käytännön tilanteisiin ja jotka näin voivat auttaa asiakasta perehtymään itsehoidon mahdollisuuksiin. Koulutus antaa laajat tiedot eri ravintoaineiden ja rohdosten vaikutuksista ja niiden oikeasta käytöstä terveydenhoidossa.

Koulutus järjestetään yhteistyössä Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton ja TAIMI koulutus Oy:n kanssa.

Helsingin yliopiston (HY+) Luontaistuotealan erikoistumisohjelman ja TAIMI koulutus Oy:n verkkokoulutukset Luontaistuotealan peruskoulutuksen (8kk/12op), TAIMI syventävien opintojen (8kk/14op), Terveystuoteneuvoja-seminaarin (2pv) eli kaikki TAIMI osiot suoritettua oikeuttaa alalla arvostetun fytonomi-nimikkeen käyttöön.

Fytonomi XIII -koulutuksen seuraava aloitus keväälle 2024 (12.4.2024-28.2.2025)

Fytonomi-koulutus uudistetussa konseptissa järjestetään yhteistyössä Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton ja TAIMI koulutus Oy:n kanssa.

Helsingin yliopisto: 

Kirsi Lindqvist, p. 050 588 0750, kirsi.lindqvist@hyplus.fi
Vera Rahkonen, p. 050 594 9800, vera.rahkonen@hyplus.fi   

TAIMI-koulutus Oy:
Helena Pirttiniemi, p. 040 187 6416, helena.pirttiniemi@taimikoulutus.fi

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto:
Mika Rönkkö, p. 0500 430 818, mika.ronkko@terveystuotekauppa.fi


Fytonomi-opinnot, TAIMI ja Helsingin yliopisto 

Sisältö ja rakenne

Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+:n Luontaistuotealan täydennyskoulutusohjelma ja TAIMI-koulutus Oy:n Terveystuoteneuvoja koulutus (TAIMI peruskurssi 8kk, TAIMI syventävät eli luonnonmukaisen terveydenhoidon kurssi 8kk, Terveystuoteneuvoja-seminaari 2pv) yhdessä suoritettuna oikeuttavat fytonomi-nimikkeen käyttöön.

Yliopiston koulutukseen voivat osallistua myös alasta kiinnostuneet ja suorittaa opinnot ilman fytonomi-nimikettä.

Helsingin yliopiston koulutuskokonaisuus rakentuu luentoja ja ryhmätöitä sisältävästä lähi- ja etäopetuksesta, välijaksojen itsenäisestä työskentelystä kirjallisuuden ja tehtävien parissa sekä lopputyöstä. Välijaksojen tehtävien tarkoituksena on auttaa opiskelijoita soveltamaan opiskeltuja asioita ja liittämään ne käytännön työssä eteen tuleviin kysymyksiin. Lopputyö tarjoaa mahdollisuuden tutustua syvällisemmin johonkin teemaan ja siitä tehtyyn tutkimukseen. Koko työskentelyn tukena toimii verkko-oppimisympäristö.

SISÄLTÖ JA RAKENNE

Koulutuksen sisältöalueita ovat ihmisen fysiologia, anatomia ja patologia sekä farmakognosia eli rohdosoppi ja fytoterapia. Alla on listattuna koulutuksen tärkeimpiä teemoja.

Farmakognosia ja fytoterapia:

 • Farmakognosian peruskäsitteet
 • Primäärimetaboliitit: proteiinit, lipidit ja hiilihydraatit
 • Farmakognosian ja fytoterapian määrittelyä
 • Rohdoksilla tehtävät tutkimukset
 • Johdanto nykyaikaiseen fytoterapiaan
 • Rohdosten vaikutusten perusteet
 • Yksittäiset rohdokset ja rohdosyhdistelmät
 • Fytoterapeuttisten rohdosten valmistus-, annostelu- ja käyttöperiaatteet
 • Moderni fytoterapia

 • Lisäksi uusina sisältöteemoina:
  • Tuotekehitys
  • Bioteknologia ja muut uudet valmistusmenetelmät
  • Terveysväittämät ja niiden käyttö markkinoinnissa

  Koulutuksen kokonaislaajuus on 20 op ja se koostuu seuraavasti:

  • Lähi- ja etäopetus , 7 op
  • Ryhmä- ja yksilölliset tehtävät, 6 op
  • Lopputyö, 5 op
  • Seminaari, 2 op

Kouluttajat

Koulutuksen johtaja Yvonne Holm työskentelee Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnassa yliopiston lehtorina. Sivutyönään hän toimii paljon koulutus- ja asiantuntijatehtävissä. Holm on laillistettu proviisori ja farmasian tohtori, ja hän on kirjoittanut yhdessä prof. Raimo Hiltusen kanssa useita kirjoja, kuten Lääkkeitä luonnosta, Farmakognosia - Farmaseuttinen biologia ja Eteeriset öljyt ja niiden lääkinnällinen käyttö.

Tapani Lahdella on yli kolmenkymmenen vuoden kokemus fytoterapeuttina, luontaistuotealan kouluttajana sekä rohdosvalmisteiden ja ravintolisien tuotekehityksestä vastaavana johtajana ja vastaavien ulkomaisten työryhmien koordinaattorina. Hän omaa vahvan tietämyksen luontaistuotealasta ja sen historiasta Suomessa, sillä hän on ollut mukana rakentamassa luontaistuotteiden toimijaverkostoa jo vuodesta 1982 ja auttanut alkuun useita luontaistuotealan yrityksiä.

Fytonomi opiskelijat 2019
Fytonomi opiskelijat 2019

© 2024 TAIMI-koulutus