TAIMI-koulutus ja Terveysopisto Salus tiivistävät yhteistyötä koulutuksessa

15.08.2019

Luontaistuotealan ammatillista koulutusta järjestävä TAIMI-koulutus ja ravitsemus- ja terveysalan koulutukseen erikoistunut Terveysopisto Salus tiivistävät yhteistyötä koulutuksessa. Molemmat tahot kouluttavat terveysalan ammattilaisia ja antavat monipuoliset valmiudet toimia terveys- ja hyvinvointialojen asiakaspalvelu- ja asiantuntijatehtävissä.

Yhteistyö tulee tulevaisuudessa vahvistamaan ja monipuolistamaan yhteistyötahojen nykyistä toimintaa ja tuottamaan synergiaetuja opiskelijoille mm. samojen opintosisältöjen ja kouluttajien myötä. TAIMI-koulutus järjestää mm. luontaistuotealan peruskoulutusta ja syventävää koulutusta sekä toimii yhteistyössä tutkinto-oppilaitoksien sekä Helsingin yliopiston kanssa. Lisätietoa TAIMI-koulutuksen kurssitarjonnasta TÄSTÄ.

Terveysopisto Salus kouluttaa ravintoneuvojan ja -terapeutin ammattityöhön sekä tarjoaa lyhyempiä opintokokonaisuuksia kuten peruslääketiede, luontaislääketiede, urheilu-, ja liikuntaravitsemus sekä ravitsemustieto. Lisätietoa Terveysopisto Saluksen kurssitarjonnasta TÄSTÄ.

Koulutusyhteistyö monipuolistaa luontaistuotealan ja ravitsemusalan ammatillisten koulutuksien opiskelumahdollisuuksia sekä parantaa mm. terveyskaupan osaamistasoa entisestään.

Yhteistyöllä laajempaa ja syvällisempää osaamista terveyskauppoihin ja henkilökohtaiseen ravitsemusneuvontatyöhön
14.8.2019 pidetyn yhteistyötapaamisen aikana käytiin läpi TAIMI-koulutuksen ja Terveysopisto Saluksen ammatillisten koulutuksien vahvuusalueet ja suunniteltiin näiden kautta saatavaa synergiaetua molempien tahojen koulutuksiin ja opiskelijoille. Tavoitteena on rakentaa koulutusyhteistyömalli, jonka avulla koulutuksista saadaan aikaisempaa laajempaa kokonaisuutta ja toisaalta syvällisempää oppimista mm. ravintoaineista, ravintolisistä, ravintofysiologiasta, paastosta ja ketoosista. Koulutusyhteistyö kehittää lähiopetuspäivien sisältöä ja toisaalta monipuolistaa verkko-oppimista.

ps. Otsikon kuvassa vasemmalta TAIMI-koulutuksen Helena Mykrä ja Outi Häkkinen, Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton Mika Rönkkö, Saluksen Tarja Tuuli-Dammert, Jouko Pursiainen ja Timo Kosonen.


Mika Rönkkö, toiminnanjohtaja

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto