Useat järjestöt kantelevat Tukesin uskomushoito-sanan käytöstä

13.01.2023

Useat täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen järjestöt ovat tekemässä yhteistä kantelua Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) toiminnasta. Kantelu koskee Tukesin uskomushoito-termin käyttämistä viranomaisviestinnässä. Tukes käyttää "vaihtoehto- ja uskomushoito"-ilmaisua kuvaamaan täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen toimijoiden kuluttajille tarjoamia palveluita.


Järjestöt ovat useamman kerran vedonneet Tukesiin asiallisen termin käyttämiseksi täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista (CAM). Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ja useat muut järjestöt pitävät uskomushoito-termiä epäasiallisena ja loukkaavana.


Vetoomuksista ja yhteistyötapaamisesta huolimatta Tukes on päättänyt jatkaa uskomushoito-termin käyttämistä viestinnässään. Tukes perustelee linjaustaan Sanna Marinin hallitusohjelmakirjauksella, jossa mainitaan sanapari "Vaihtoehto- ja uskomushoidot".


Tukesin perustelu ja vetoaminen hallitusohjelmaan ei ole kestävällä pohjalla, sillä sosiaali- ja terveysministeriö ei hallitusohjelmakirjauksesta huolimatta käytä uskomushoito-termiä. Ministeriö on ilmoittanut, että "virkavalmistelussa sosiaali- ja terveysministeriö pyrkii määrittelemään käytetyt termit siten, että ne asiallisesti ilmentävät kyseessä olevaa teemaa. Sosiaali- ja terveysministeriö on käyttänyt tästä teemasta termejä CAM-hoidot ja/tai vaihtoehtohoidot."


CAM-järjestöjen keskuudessa hämmästellään Tukesin motiivia jatkaa loukkaavan ja epäasiallisen termin käyttämistä. Hyvän hallinnon mukaista on, että viranomainen pitäytyy neutraalissa asiakielessä.
Tukesin toiminta on päätetty viedä eduskunnan oikeusasiamiehen arvioitavaksi, sillä asiallisella terminologialla on suuri merkitys alan toimijoille ja yrittäjille sekä näitä hoitoja käyttäville henkilöille.
Kantelu Tukesin toiminnasta on tarkoitus jättää eduskunnan oikeusasiamiehelle helmikuun 2023 aikana.