Ubikinoni tulisi lisätä sydäntautien Käypä hoito -suosituksiin

03.05.2019

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim laatii lääkäreille kansallisia ohjeita siitä kuinka eri sairauksia tulee hoitaa; ohjeet perustuvat tieteelliseen näyttöön. Suosituksia päivitetään aika ajoin, kun uutta pätevää tietoa kertyy. "Nyt olisi aika päivittää sydäntautien hoitosuositukset niin, että ravintolisät otettaisiin mukaan", toteaa tohtori Matti Tolonen.


Noin 23 000 suomalaista sairastuu joka vuosi sydäninfarktiin, ja 13 000 menehtyy siihen, huolimatta nykyisestä vakiohoidosta. Hoitoa voitaisiin tehostaa lisäämällä suosituksiin tehokkaiksi todettuja, turvallisia ravintolisiä.


Sydäntaudeissa on tutkitusti hyötyä monista ravintolisistä: alfalipoiinihappo, berberiini, C-, D- ja E-vitamiinit, kalaöljyn omega-3-rasvahapot EPA ja DHA, karnosiini, magnesium, probiootit ja ubikinoni. Tässä kirjoituksessa keskitytään ubikinoniin.


Tärkeä ubikinoni
Ubikinoni on vitamiinien kaltainen yhdiste, jota saamme ravinnossa pieniä määriä, 2-5 mg päivää kohti, ja lisäksi maksamme valmistaa sitä jonkin verran. Nämä määrät eivät kuitenkaan riitä suojaamaan sairastumiselta, vaan tarve on moninkertainen. 


Ubikinonin hyödyistä akuuttien ja kroonisten tautien ehkäisyssä sekä hoidossa on kertynyt vuosien saatossa paljon pätevää näyttöä, ja uutta tietoa julkaistaan kaiken aikaa niin idästä kuin lännestä.


Ubikinonilla on tärkeä merkitys verenpainetaudissa, sepelvaltimotaudissa, sydäninfarktissa, sydämen vajaatoiminnassa, virusmyokardiitissa, kardiomyopatioissa, sydämen toksisissa muutoksissa (esim. sytostaattien aiheuttamissa), veren rasvahäiriöissä, lihavuudessa, tyypin 2 diabeteksessa, metabolisessa oireyhtymässä sekä sydänoperatioissa ja elvytyksessä, kirjoittavat venäläiset ja moldovalaiset sydänlääkärit uudessa kirjallisuuskatsauksessaan Current Cardiology Reviews -lehdessä (Zozina ym. 2018).


Ubikinoni tuottaa solujen pienoisvoimalaitoksissa, mitokondrioissa energiaa, joka lisää sydämen pumppausvoimaa. Suuri ruotsalainen 12-vuotinen seurantatutkimus osoitti, että ubikinonin ja seleenin nauttiminen ruoan lisänä puolittaa vajaatoiminnasta kärsivien potilaiden sydänkuolemat. 


Lisäksi tiedetään, että ubikinoni ehkäisee sepelvaltimoiden sisäpinnan endoteelin toimintahäiriöitä, joka jäykistää ja ahtauttaa valtimoita. Hyvät kliiniset tutkimustulokset ja potilaiden kokemukset ubikinonista ovat kannustaneet monien maiden sydänlääkäreitä tutkimaan tämän ravintolisän merkitystä sydäntautien ehkäisyssä ja hoidossa. Uusin kliininen tutkimus tehtiin sydäntautiklinikoissa Slovakiassa.


Näin uusi tutkimus tehtiin
Tutkimukseen valittiin 55 sydäninfarktipotilasta, joiden sydämen vasemman kammion pumppausvoima oli vähentynyt infarktin jälkeen alle puoleen normaalista. Puolet potilaista sai käyvän hoidon lisänä 24 viikkoa ubikinonia 120 mg päivässä ja puolet lumetta. Heille tehtiin sairaalasta pääsyn jälkeen ja kuuden kuukauden kuluttua sydämen kaikuluotaus (ekkokardiografia), josta analysoitiin vasemman kammion toimintakykyä ja lisäksi mitattiin hapetusstressivaurioita ja angiotensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE) aktiviteettia. Koska ACE nostaa verenpainetta supistamalla verisuonia, käytetään ACE:n estäjiä verenpaineen ja sydämen vajaatoiminnan hoitoon. Slovakialaistutkimus osoitti, että ubikinoni toimii ACE-estäjien tavoin.


Ubikinonia saaneiden potilaiden sydämen seinämän paksuus väheni keskimäärin yli 2 mm, kun lumetta saaneiden verrokkien seinämät paksuuntuivat 0,5 mm. Ubikinoni vähensi vasemman kammion massaa 236 ± 72 g -> 213 ± 61 g, kun lumeryhmässä se suureni 230 ± 77 g -> 255 ± 86 g. Ero oli tilastollisesti merkitsevä (p< 0.01).


Ubikinoni ehkäisi myös vasemman kammion muodonmuutosta lumeryhmään nähden. Samoin ubikinoni esti kammion seinämän paksuuntumista infarktin kohdassa ja vähensi merkitsevästi loppudiastolista ja systolista tilavuutta.


Seerumin ACE-pitoisuus väheni ubikinonilla merkitsevästi verrattuna lumeryhmään. Sydäninfarktin varhainen hoitaminen ubikinonilla lievittää vasemman kammion muutoksia ja alentaa seerumin ACE:n pitoisuutta sydäninfarktipotilailla, joille kehittyy vasemman kammion vajaatoiminta, päättelevät kardiologit. Nämä ja aikaisemmat tutkimustulokset puoltavat ubikinonin käyttöä ehkäisemään sydänkohtauksia ja tietenkin niiden varhais- ja jälkihoitona.
Se parantaa sydänpotilaan elämänlaatua ja voi pelastaa monen hengen. Ehdotankin, että ubikinoni lisättäisiin ensi tilassa sydäntautien Käypä hoito -suosituksiin. Suosittelen päiväannokseksi 200-300 mg. Se sopii hyvin täydentämään sydänlääkkeitä, esim. statiineja, jotka estävät ubikinonin synteesiä maksassa.


Tutkimuksen tekivät ja julkaisivat seuraavat tutkimuslaitokset:
1. Halbergt Hospital and Research Institute, Moradabad 244001, India.
2. Department of Internal Medicine, PJ Safaric University, 1040 11 Kosice, Slovakia.
3. Third Interna Clinik, Faculty of Medicine, Comenius University, 833 05 Bratislava, Slovakia.
4. Department of Cardiology, East Slovak Institute of Cardiovascular Sciences, 1040 11 Kosice, Slovakia. 

Teksti: Tohtori Matti Tolonen


Kirjallisuusviitteet:
Singh RB, Fedacko J, Mojto V, Pella D. Coenzyme Q10 Modulates Remodeling Possibly by Decreasing Angiotensin-Converting Enzyme in Patients with AcuteCoronary Syndrome. Antioxidants (Basel). 2018 Jul 25;7(8). pii: E99. doi: 10.3390/antiox7080099. Free Full text
Zozina VI, Covantev S, Goroshko OA, Krasnykh LM, Kukes VG. Coenzyme Q10 in Cardiovascular and Metabolic Diseases: Current State of the Problem. Current Cardiology Reviews. 2018 Apr 15. doi: 10.2174/1573403X14666180416115428.