Pitääkö kolesterolista olla huolissaan?

07.08.2019

Noin 700 000 suomalaista syö kolesterolia alentavia lääkkeitä, statiineja. Valtaosa heistä ihan turhaan, sillä statiinien syöminen ei estä terveitä ihmisiä sairastumasta sepelvaltimotautiin ja sydäninfarktiin. Kolesterolihysteria perustuu noin 50 vuoden takaiseen virheelliseen uskomukseen, että sepelvaltimotauti ja sydäninfarkti johtuisivat kolesterolista. Kohonneiden triglyseridien, apolipoproteiinien ja muiden veren rasvojen alentaminen sekä kroonisen matala-asteisen tulehduksen vaimennus ravintolisin ovat osoittautuneet tärkeämmiksi kuin kokonaiskolesterolin alentaminen lääkkein.

Kolesteroliin liittyy kuuluisa valeuutinen: Kun Dwight "Ike" Eisenhower toimi Yhdysvaltain 34. presidenttinä vuosina 1953-1961, hän sai sydäninfarktin. Hänen henkilääkärinsä julisti tiedotusvälinineissä, että syynä oli kolesteroli, vaikka "Iken" kolesterolilukemat olivat matalat. Valeuutisella saatiin lääkärit määräämään miljoonille ihmisille statiineja Yhdysvalloissa ja muualla.

Sepelvaltimotauti on tulehdussairaus, osoitti saksalainen Nobel-palkittu Rudolf Virchow  (1821-1902) jo 1850-luvulla. Tämä tosiasia jäi unhoon vuosikymmeniksi kolesteroliteorian vallattua lääkäreiden ja maallikoiden ajatusmaailman. Vasta viime vuosina vaikutusvaltaiset lääkärit, Suomessa mm. professorit Antero Kesäniemi, Petri Kovanen ja Timo Strandberg, ovat nostaneet tulehduksen merkityksen uudelleen esille lääkärilehdissä. Asia on edelleen outo useimmille terveydenhuollon ammattihenkilöille, maallikoista puhumattakaan.

Tulehduksen ehkäisy, vaimennus ja sammuttaminen vähentää sairastumista ja parantaa jo sairastuneiden ennustetta, vaikkei kolesteroli alenisi yhtään, osoitti äsken jättisuuri amerikkalainen 25 vuotta jatkunut seurantatutkimus CANTOS. Siinä seurattiin keskimäärin neljä vuotta 10 000 potilasta, jolla oli aikaisemmin ollut sydäninfarkti ja joiden tulehdusarvo hs-CRP oli koholla. Kaikki potilaat saivat aggressiivista käypää hoitoa, mm. statiineja. Lisäksi heille annettiin joko lumetta tai tulehdusläääkettä.

Sydän-ja verisuonitautien riski väheni keskimäärin 15 prosenttia ja sairaalahoidon tarve äkillisten oireiden vuoksi väheni 17 %. Kuitenkin niillä potilailla, joilla hs-CRP aleni paljon (alle 2 mg:aan litraa kohti), kokonaiskuolleisuus ja sydänkuolleisuus vähenivät 30 % ja sydänkohtaukset ja aivohalvaukset vähenivät 25-28 %. Kalliiden kirurgisten toimenpiteiden, kuten ohitusleikkausten ja pallolaajennusten, tarve väheni yli 30 %. Nämä hyödyt olivat paljon suurempia kuin mitä statiinihoidolla saadaan aikaan. Tutkimuksen tekivät maailmankuulun Brigham and Women's Hospitalin sydänlääkärit professori Paul M. Ritkerin johdolla.

Johtavat yleislääketieteen lehdet The Lancet ja New England Journal of Medicine julkaisivat tutkimuksen, ja Amerikan Sydänliitto (AHA), MedPageToday ja maailman johtavat tiedotusvälineet kirjoittavat siitä. Hämmästystä herätti, että puolella sydänkohtauksiin sairastuneista potilaista oli alhainen kolesteroli. Näin ollen kolesteroli EI voi olla sydäntautien syy, päättelivät amerikkalaiset sydänlääkärit. "Ensimmäistä kertaa olemme nyt kyenneet osoittamaan lopullisesti, että tulehduksen vaimentaminen vähentää sydän- ja verisuonitautien riskiä. Tällä havainnolla on kauaskantoiset seuraukset. Nyt voimme hoitaa potilaita uudella tavalla, vaimentamalla ja sammuttamalla tulehdusta, jolloin voimme parantaa merkitsevästi suuren riskin ihmisten ennustetta", professori Ritker tiivistää. "Sydänlääkäreiden tulee oppia tulehdusasiat", hän korostaa. Ritker toimii Brigham and Women's Hospitalin sydän- ja verisuonisairauksien keskuksen johtajana, joten hänen lausunnoillaan on suuri painoarvo.

"Tuloksemme osoittavat valtimonkovettumataudin (ateroskleroosin) immunologisen luonteen ja aloittavat uuden aikakauden sydäntautien hoidossa", iloitsee tohtori Peter Libby, toinen Brigham and Women's Hospitalin sydänlääkäri.

Tokion yliopistosairaalan sydänlääkärit Nakao ja Morita toteavat International Heart Journalin
pääkirjoituksessa, että kalaöljyn omega-3-rasvahapot ehkäisevät valtimoplakkien syntyä nimenomaan tulehdusta vaimentavien ominaisuuksiensa ansiosta. Japanissa sydänlääkärit ovat määränneet jo yli 30 vuotta potilailleen E-EPAa 1800 mg päivässä, mikä on Japanin terveysministeriön suositus.

Monet sydänlääkärit ovatkin luopuneet kolesteroliteoriasta ja statiinihoidoista, esimerkiksi Espanjan Aurinkorannikolla toimiva suomalaisten sydänyhdistyksen luottolääkäri kardiologian apulaisprofessori Sergio Mejilla Viana, joka julkaisi äsken kirjan sydäntautien epätyypillisistä riskitekijöistä. Hän korostaa tulehduksen vaimennuksen tärkeyttä ravintolisien avulla. Erityisesti hän mainitsee C-, D- ja E-vitamiinit, karnosiinin ja ubikinonin. Itse lisään luetteloon berberiinin, magnesiumin, pre- ja probiootit ja E-EPAn.

Sepelvaltimotaudin todellisen syytekijän, tulehduksen, resoluutio (sammuttaminen) on tehokasta ennalta ehkäisyä ja hoitoa, osoittavat monet muutkin pätevät väestötutkimukset. mm. viime marraskuussa julkaistu jättitutkimus REDUCE-IT. Siinä seurattiin viisi vuotta yli 8000 henkilöä, joiden LDL-kolesterolin ja triglyseridien pitoisuudet olivat pysyvästi koholla, ja heille oli määrätty statiinilääkitys. 70 prosentilla osallistujista oli diagnosoitu sepelvaltimotauti tai tyypin 2 diabetes sekä vähintään yksi muu sydäntaudin riskikekijä. Puolet koehenkilöistä sai käyvän hoidon lisänä lumetta ja puolet E-EPA-kalaöljyä neljä grammaa päivässä. E-EPAn käyttö vähensi - käypään hoitoon verrattuna - 26 % sydän- ja verisuonitapahtumia (sydäninfarkteja ja aivohalvauksia) sekä vähensi lisäksi 20 % sydänperäisiä kuolemia. Tulokset ylittivät reilusti tutkijoiden odotukset. E-EPAn vaikutusmekanismeja ovat tulehduksen resoluutio ja veren rasvaprofiilin korjaaminen, kirjoittavat sydänlääkärit selostaessaan tutkimusta monissa lääkärilehdissä eri puolilla maailmaa.

Veren häiriintyneellä rasvaprofiililla on siis oma merkityksensä sepelvaltimotaudin synnyssä ja pahenemisessa, mutta ei kokonaiskolesterolilla, sellaisena kuin sitä laboratorioissa mitataan. Sitä vastoin hapettunut ox-LDL-kolesteroli, kohonneet triglyseridit ja apolipoproteiinit ovat valtimotautien riskitekijöitä, joita tulee ja kannattaa hoitaa. Statiinit eivät kuitenkaan alenna niitä, vaikka moni niin uskoo. Sitä vastoin monet ravintolisät alentavat niitä tehokkaasti ja turvallisesti.

Tällaisia tehokkaita ja turvallisia ravintolisiäovat mm. berberiini, D-vitamiiini, E-EPA-kalaöljy, K2-vitamiini, kurkumiini ja ubikinoni. Ne eivät aiheuta haittavaikutuksia ja sopivat hyvin täydentämään lääkehoitoja.

Teksti: Tohtori Matti Tolonen
tritolonen.fi