K2 on oikea supervitamiini

21.08.2019

K2-vitamiini on ollut viimeiset 10-15 vuotta - pitkän hiljaiselon jälkeen - suuren tutkimusmielenkiinnon kohteena. Tutkimukset ovat paljastaneet, että K2-vitamiinilla on laaja-alaisia, monille lääkäreillekin ennestään tuntemattomia vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin. Parhaillaan tutkitaan monissa maissa kliinisissä kokeissa, kuinka K2-vitamiini ehkäisee valtimoiden kovettumista ja kalkkiutumista sekä syöpää.

K-vitamiini esiintyy ravinnossa pääasiassa kahdessa eri muodossa, K1 (fyllokinoni) ja K2 (menakinoni). K1:tä on vihreissä kasviksissa ja K2:ta lihassa, rasvaisissa juustoissa, rahkassa ja nattossa. Länsimainen ruokavalio tarjoaa liian vähän K2-vitamiinia esim. luukadon, sydän- ja verisuonitautien ja syövän ehkäisyyn. Kasvissyöjät ovat erityinen K2-puutoksen riskiryhmä, sillä K2:ta on vain eläinperäisissä ruuissa. Ihmisen suolistobakteerit syntetisoivat pieniä määriä K2-vitamiinia, mutta suurin osa sitä jää bakteerien pinnoille, eikä imeydy sieltä vereen. Ihmisen itsensä tuottama K2-määrä ei riitä ehkäisemään valtimomuutoksia, syöpätauteja eikä muita kroonisia sairauksia. K2-vitamiinin pitoisuus veressä on niin pieni, että sen mittaaminen on haastavaa eikä sitä mitata toistaiseksi muuten kuin tieteellisissä tutkimuksissa. K2-vitamiinille ei ole olemassa virallista saantisuositusta.

Sydän- ja verisuonitaudit

K2-vitamiinin matala pitoisuus veressä liittyy kohonneeseen verenpaineeseen ja valtimoiden kovettumiseen, kirjoittavat belgialaiset ja hollantilaiset sydänlääkärit ja farmakologit Amerikan Sydänliiton tiedelehdessä. Jopa 35 prosenttia flaamilaisesta väestöstä potee K2-vitamiinin vajetta, mikä altistaa heidät sydän- ja verenkiertoelinten sairauksille, päättelevät tutkijat. Aiemmassa hollantilaisessa 16 000 naisen tutkimuksessa K2-vitamiinin päivittäinen saanti oli noin 30 mikrogrammaa (µg) eli vain kymmenesosa tarpeesta. Jokainen 10 µg:n lisäys vähensi valtimoiden kalkkiutumista. Puute olisi helppo ehkäistä ja korjata nauttimalla K2-vitamiinia ravintolisänä noin 300 mikrogrammaa (µg) päivässä, mikä ehkäisee valtimoiden kalkkiutumista, kirjoittavat tutkijat. Amerikkalaistutkimuksessa 360 µg K2-vitamiinia päivässä vähensi munuaissiirtopotilaiden valtimoiden jäykkyyttä jo kahdessa kuukaudessa.

Sydänlääkärit mittasivat 835 flaamilaisen henkilön Gla-proteiinia ja valtimoiden jäykkyyttä. Tutkitut olivat keski-iältään 50-vuotiaita ja lähes puolet heistä oli naisia. Heistä mitattiin myös pulssiaallon etenemisnopeutta kaulavaltimosta reisivaltimoon, mikä kuvastaa valtimoiden joustavuutta tai jäykkyyttä. Lisäksi mitattiin verenpainetta ja muita verenvirtaukseen liittyviä muuttujia. Kävi ilmi, että mitä jäykemmät valtimot olivat, sitä suurempi oli inaktiivin Gla-proteiinin pitoisuus. Aktivoituakseen se tarvitsee K2-vitamiinia, jotta se voi estää verisuonten kalkkiutumista. Aikaisemmin on jo osoitettu, että veren kohonnut inaktiivi Gla-proteiini ennustaa ennenaikaista sydän- ja kokonaiskuoleman riskiä.

Flaamilaistutkimus vahvistaa aikaisempia havaintoja, ja ne avaavat uusia mahdollisuuksia tutkia ja ehkäistä valtimoiden kovettumista ja niistä johtuvia sydän- ja verisuonitauteja K2-vitamiinilla, kirjoittavat tutkijat. He pitävät tärkeänä K2-vitamiinin riittävää saantia, joka ehkäisee ja jarruttaa valtimoiden kalkkiutumista.

Parhaillaan on käynnissä useita muitakin tutkimuksia, joissa selvitetään K2-vitamiinin merkitystä valtimoiden kalkkiutumisen ehkäisyssä ja hoidossa. Hollannissa, Saksassa, Skotlannissa ja Ranskassa on käynnissä synnynnäistä aorttaläppävikaa sairastavien potilaiden 1,5-vuotinen kliininen tutkimus K2-vitamiinilla. Päiväannos on 360 µg.

Muita terveysvaikutuksia

K2-vitamiini lisää fyysistä suorituskykyä, ehkäisee luukatoa ja luunmurtumia, insuliiniresistenssiä, tyypin 2 diabetesta, metabolista oireyhtymää sekä ehkäisee ja hillitsee monia syöpätauteja. Japanissa K2-vitamiinia suositellaan virallisesti luukadon ehkäisyyn ja hoitoon. EU:n komissio on hyväksynyt varovaisemmat terveysväittämät "K-vitamiini edistää luiden pysymistä normaaleina" sekä "edistää veren normaalia hyytymistä", joita saa käyttää K-vitamiinivalmisteiden markkinoinnissa. Tutkimusten mukaan K2 parantaa luuston laatua (ei välttämättä tiheyttä) ja vähentää kaatumisesta johtuvien murtumien riskiä, kirjoitti farmakologian emeritusprofessori Ilari Paakkari lääkärilehti Duodecimissa vuonna 2016. K2-vitamiini vahvistaa myös hampaita, ehkäisee hammasmätää ja auttaa pitämään hampaat terveinä.

K-vitamiinien syöpää estävää vaikutusta on tutkittu jo vuodesta 1947 alkaen. Monet toivottomilta vaikuttaneet syöpäpotilaat ovat saaneet apua K2-vitamiinista. Uudet pätevät tutkimukset osoittavat mm., että K2-vitamiini parantaa syöpäpotilaiden ennustetta. K2-vitamiini on avuksi mm. eturauhas- ja rakkosyövissä sekä kolmoisnegatiivisessa rintasyövässä. Uusi amerikkalainen tutkimus puoltaa K2-vitamiinin käyttöä hormonihoidolle resistentin eturauhassyövän hoidossa.

C-, D- ja K2-vitamiinien yhtaikainen käyttö on tehokkaampaa kuin mikään niistä yksinään ehkäisemään ja hillitsemään luukatoa, sydän- ja verisuonitauteja, Ms-tautia, reumaa ja syöpää sekä hillitsemään niiden etenemistä ja parantamaan potilaiden elämänlaatua.


Teksti: Tohtori Matti Tolonen