Fytonomi-koulutuksen synty 1990-luvun alussa

21.12.2021

Terveystuotealan korkeimmin koulutettujen ammattilaisten eli fytonomien juuret ulottuvat 1990- luvun alkuun, kun katsottiin, että luontaistuotekauppojen ammattitaitoa tulisi kehittää entistä pidemmälle. Alan ammatillista koulutusta oli järjestetty jo 1970-luvulta lähtien professori Toivo Rautavaaran aloitteesta ja kannustuksesta. Vuonna 1980 perustettu Provita oli kouluttanut 1990-luvulle siirryttäessä jo yli tuhat luontaistuotealan peruskurssilaista ja useamman sata luontaistuoteneuvojaa.

Luontaistuotealan ammatillinen koulutus haluttiin nostaa uudelle tasolle ja Helsingin Yliopiston kanssa käynnistettiin yhteistyöneuvottelut 1990-luvun alussa. Koulutussuunnittelua varten perustettiin työryhmä, johon kuuluivat farmakognosian professori Raimo Hiltunen, Täysravinnon omistaja Timo Kosonen, Fenno Naturan perustaja Sten Fallström ja Suomen Luontaistuotekauppiaitten Liiton Annukka Jokinen. Fytonomi-koulutuksen ideoinnissa oli mukana myös Erik Heyno, joka oli yksi lääketehdas Vitabalans Oy:n perustajista.

Koulutus haluttiin toteuttaa Helsingin yliopistossa ja sopiva taho löytyikin Lahdesta. Syyskuussa 1992 käynnistyi ensimmäinen koulutusohjelma Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskuksessa ja ensimmäiset fytonomit valmistuivat huhtikuussa 1993. Tämän jälkeen fytonomeja on valmistunut yli 300.

Yhden lukuvuoden mittainen koulutusohjelma koostui aluksi farmakognosiasta, anatomiasta, fysiologiasta, patologiasta sekä taloushallinnosta ja liikkeenjohdosta. Koulutus toteutettiin sekä lähi- että etäopiskeluna. Lähiopetuspaikkoina olivat Lahti ja Helsinki. Kuusi kolmen päivän internaattijaksoa sisälsivät 120 opetustuntia. Etäopetuksen laajuus oli 600 opetustuntia. Se koostui annettuun kirjallisuuteen perehtymisestä sekä eri opintojaksojen opettajien määräämistä kirjallisista harjoituksista ja pienimuotoisista tutkielmista. Koulutusohjelman lopussa oli lopputentti. Koko koulutusohjelma oli aluksi 33 opintoviikon mittainen, joka oli noin 40 % silloisesta farmaseutin tutkinnosta.

Opetuksesta ovat vastanneet vuosina 1992-2003 farmakognosian professori Raimo Hiltunen (farmakognosia), farmasian tohtori Yvonne Holm (farmakognosia), Dosentti, LKT Pertti Lähteenmäki (fysiologia, anatomia, patologia) ja YTM, TTM Olavi Kettunen (taloushallinto ja liikkeenjohto). Taloushallintoa ja liikkeenjohtoa opetettiin vain ensimmäisellä koulutusjaksolla.

Nykyisin fytonomi-koulutuksen pääopettajat ovat Yvonne Holm (farmakognosia), Riitta Piilo (anatomia, fysiologia ja patologia) ja Tapani Lahti (fytoterapia).

Vuonna 2000 Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskuksen nimi muuttui Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmeniaksi ja vuonna 2015 nimeksi tuli HY+.

Provitan toiminta loppui 2019 ja Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto perusti keväällä 2019 TAIMI-koulutus Oy:n koordinoimaan luontaistuotealan ammattilista perus- ja jatkokoulutusta yhdessä Helsingin yliopiston (HY+) ja tutkinto-oppilaitoksien kanssa.

Seuraava fytonomi-koulutus XIII alkaa syksyllä 2022 (16.9.2022-20.5.2023)

Lisätietoja fytonomi-koulutuksesta ja ilmoittautuminen.