CAM-terapeutin puheenvuoro: CAM-hoidot, niihin liittyvä vihapuhe ja ihmisten hoitovapaus

29.11.2019

Ala on huolestunut vihapuheesta ja ammattirasismista, jonka kohteeksi CAM-terapeutit ovat joutuneet. Yksi tuore esimerkki on "Eroon puoskareista"-ryhmä. Tämä anonyyminä toimiva ryhmä kertoo virheellisesti: "Uskomushoidot ovat menetelmiä, jotka eivät pohjaudu tutkittuun tietoon, kuten lääketiede pohjautuu. Uskomushoitoja on esimerkiksi enkeliterapia, kiviterapia, homeopatia ja energiahoidot."

Eroon puoskareista listalla on tyypillisiä virheitä, kuten homeopatia, josta on lukuisia puoltavia tutkimuksia, vaikka homeopatiaa onkin mahdotonta tutkia uskottavasti kaksoissokkotutkimuksilla, johon usein vedotaan. Homeopatiassa kun lääke valitaan sairaan mukaan, eikä sairauden. Homeopatia on EU:ssa direktiivin suojattua Lääkehoitoa Fimea/ homeopaattiset valmisteet - miksi EU suojaisi direktiivillä humpuukia tai miksi lääketehtaat valmistavat homepaattiset valmisteet? Tässä myös joitain tilastoja ja Tieteellisiä-tutkimuksia-homeopatiasta.

Nimittely ja syrjintä alkoivat v.1995, kun lääkäri keksi silloiselle vaihtoehtohoidoille uuden nimen: "uskomuslääkintä", joka muuttui pian "uskomushoidoiksi", joita nimityksiä käytetään vain Suomessa. Nimityksiin on sitten alettu uskoa ja kiihottua, että semmoisia hoitoja nyt sairaille ja lapsille annetaan. Syyllistämiselle on haettu lisäpontta: mustasalvavoiteista, hopeavesistä, kehitellyistä anonyymi ihmiskohtaloista ja sairaat eivät menisi "uskomushoitojen" sijaan enää lääkäriin. Kuitenkin käytännössä hoitohaitat ja vaaralliset tilanteet tapahtuvat aivan muissa hoidoissa, kuin CAM-hoidoissa tai johdosta.

Ongelmaan pitäisi jo yhteiskunnan puuttua. Ihmisten nimittely ja teorioilla tuomitseminen ei ole tätä päivää. Lääketieteen professori, psykiatri, käyttävät alati asemaansa hyväkseen ja saavat palstatilaa omille kehitetyille teorioille, nimityksille ja valikoiduille tutkimuksille. Asioistahan pitäisi kertoa aina asiantuntijat tai kokemusasiantuntijat, eikä vain kolmasosapuoli? Mediaa on lisäksi pitkään rajoitettu kirjoittamastakin mitään positiivista CAM-hoidoista tai antamasta palstatilaa edes puolustuskirjoituksille - joka sekin on perin kummallista demokraattisessa maassa.

Media on hiukan joutunut rajoittamaan nimittelyä, kun työoikeuden professori Seppo Koskinen ja Suomen Yrittäjät ovat antaneet lausunnot: Sopimaton menettely elinkeinon harjoittamisessa, kuten totuuden vastainen tai harhaanjohtava ilmaisu on jopa laitonta. Toisten elinkeinoa ei siis saa toinen ammattikunta heikentää nimittelemällä tai keksityillä teorioilla. Myös perustuslaki 18 § elinkeinon vapaus sanoo: "Julkisen vallan pitää suojata ihmisten vapaa elinkeinon harjoittaminen." - eikä ainakaan rajoittaa.

Lääketieteen professorin ei pitäisi myöskään kiihottaa opiskelijoita kansaa vastaan

Nuorista lääketieteen opiskelijoista koostuva ryhmä: Vastalääke ry on ilmiö, jollaista ei liene Suomessa aiemmin ollut. En ainakaan tiedä, että jossain muussa koulutuksessa opetettaisiin edes hienovaraisesti tuomitsemaan toisia koulukuntia. Lääketieteen oppilaita on innoitettu hakeutumaan myös kansanpariin, kuten kouluihin ja rinnastamaan terapeutteja, luontaistuotteiden maahantuojia ja -kauppiaita: "huuhaan" edustajiksi ja "vaarallisiksi" toimijoiksi - antaen samalla ymmärtää, että lääketieteen edustajina he itse ovat tutkitusti turvallinen valinta. Kyseisen Vastalääke ry:n sivun mukaan: Opetus- ja kulttuuriministeriö, sekä Kansanvalistusseura ("Säätiön tarkoituksena on sivistystyön ja aikuiskasvatuksen edistäminen"), ovat tukeneet Vastalääke ry:n toimintaa.

Ongelman poistamiseen tarvittaisiin päättäjiltä tekoja. Pitäisi myös päivittää, mihin lääkärinkoulutus Suomessa on menossa? Ei kai se ole kenenkään etu, että lääkäri valmistuessaan edustaa vain suurlääketeollissuutta ja tuomitsee sen pohjalta potilaidensa valintoja, eri ammatteja tai yleensä ketään? Yliopistoissa nyt tapahtuva oppilaiden manipulointi, ei voi olla vaikuttamatta myös heidän suhtautumiseensa tuleviin potilaisiinsa. Myöskään lääkäreiden yhteistyö eri toimijoiden kanssa ei tule onnistumaan, jos lähtökohta on heitä tuomitseva.Tai minkä viestin yliopistot antavat lapsille ihmisten kunnioittamiselle? - Jos tulevaisuudessa terapeutti-isän pitäisi kysyvälle lapselleen vastata: Isä on nykyiseltä ammattinimikkeeltään: puoskari, uskomushoitaja, hörhö, humpuukimaakari. - mutta muista, ketään ei saa sitten koulussa kiusata tai nimitellä!

Ei yksi kaupallinen ala omista tiedettä. Jos vain lääketeollisuudella on laittaa tuotteeseen rahaa kiinni miljardi, jotta se voidaan todistaa ja rekisteröityä lääkkeeksi, se ei kumoa muiden hyötyjä tai tee muista humpuukia. Tällä katsonnallahan vain upporikkaat edustaisivat oikeita asioita.

Suomessa vedotaan usein myös Ruotsin puoskarilakiin, joka laadittiin 1960 - jolloin lapsia piti kurittaa väkivalloin, homot olivat sairaita tai rikollisia, naisten asioista päättivät miehet ja ihmisiä steriloitiin. Noitavainoja käytiin 1600 - 1700 luvulla, jolloin silloisten "parempien" ihmisten toimesta tuomittiin kansalaisia roviolle. Tuskin haluamme palata näihin aikoihin - edes verbaalisilla rovioilla? Ei Suomi myöskään tarvitse enää yhtään kieltolakia. Meillä on poliisi ja oikeusasteet, jos joku huijaa tai vahingoittaa toista. Vielä kun joku taho kantaisi vastuun lääketieteen haitoista, niin maailma olisi paljon parempi paikka.

En tiedä, minkä sairasryhmän ei kannattaisi CAM-hoitoihin hakeutua? Vaikka sitten tukihoitoina - tai keiltä sairailta ne voisi lailla kieltää? Puoskarilain rajaa myös perustuslaki 6.2§ yhdenvertaisuus ja Mitä puoskarilaki edes tarkoittaisi?Yksikään aiempi kieltolaki ei ole toiminut - asiat ovat menneet vain maan alle ja asioita on tehty lisääntyvästi salaa. Olisi myös uusi tilanne, jos kansalainen olisi tuomittavana siitä, että on auttanut ihmistä, joka pyysi apua. Molemmat osapuolet (pyytänyt, antanut) pitäisi silloin myös tuomita, koska myös rikokseen yllyttämien on aina rikos.

Mitä vapaammin ja monipuolisempia hoitoja on tarjolla, sitä terveempiä olemme.


Kirjoittanut: Jouni Jämsä, puh. 0405112878, jamsa@elisanet.fi

Allekirjoita "Täydentävät hoidot kaikille" - kansalaisadressi!